Trắc nghiệm bài Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận có đáp án

Trắc nghiệm Ngữ Văn 8 bài Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận (có đáp án) giúp ôn tập và củng cố kiến thức bài đưa yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận.

Câu 1. Phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn văn trên là gì?

A. Nghị luận + miêu tả

B. Nghị luận + tự sự

C. Nghị luận + biểu cảm

D. Miêu tả + tự sự.

Câu 2. Vấn đề cơ bản được trình bày trong đoạn văn trên là gì?

A. Công lao to lớn của Bác Hồ

B. Sự giản dị của Bác Hồ trong sinh hoạt hàng ngày

C. Sự giản dị của Bác Hồ trong lời ăn tiếng nói

D. Tình yêu thương con người của Bác Hồ

Câu 3. Những luận cứ mà tác giả đưa ra trong đoạn văn trên là gì?

A. Nơi ở

B. Trang phục

C. Ăn uống

D. Gồm cả ý A,B,C

Câu 4. Việc đưa yếu tố miêu tả vào đoạn văn trên có tác dụng gì?

A. Nhằm giúp người đọc hình dung rõ sự giản dị của Bác Hồ.

B. Nhằm giúp cho việc trình bày vấn đề được rõ ràng, cụ thể và sinh động.

C. Gồm ý A và B.

D. Nhằm thể hiện rõ tình cảm của người viết về vấn đề được trình bày.

Câu 10. "Nêu ý kiến của em về vẻ đẹp của bài ca dao Trong đầm gì đẹp bằng sen" chúng ta sử dụng yếu tố tự sự khi nào ?

A. Kể về một kỉ niệm cảnh đầm sen giữa mùa hè.

B. Kể về một kỉ niệm về những câu thơ, bài thơ nói về vẻ đẹp của bông sen.

C. Tả về vẻ đẹp của sen hay tả bùn trong đầm....

D. Cả A và B đều đúng.

đáp án Trắc nghiệm bài Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6D
Câu 2BCâu 7B
Câu 3DCâu 8B
Câu 4CCâu 9A
Câu 5DCâu 10D

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X