Nội dung văn bản thông báo cần cụ thể, rõ ràng, chính xác về những điểm nào ?

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Nội dung văn bản thông báo cần cụ thể, rõ ràng, chính xác về những điểm nào ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 8 mới nhất

X