Tình huống nào dưới đây cần viết văn bản thông báo?

27/11/2020 183

Câu Hỏi:
Tình huống nào dưới đây cần viết văn bản thông báo?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 8 mới nhất

X