Trắc nghiệm bài Luyện tập về văn bản tường trình có đáp án

Trắc nghiệm Ngữ Văn 8 bài Luyện tập về văn bản tường trình (có đáp án) giúp ôn tập và củng cố kiến thức về văn bản tường trình.

Câu 2. Đâu không phải là lưu ý khi trình bày văn bản tường trình?

A. Tên văn bản bắt buộc phải dùng chữ in hoa cho nổi bật.

B. Chừa khoảng cách hơn một dòng giữa các phần quốc hiệu và tiêu ngữ, địa điểm và thời gian làm tường trình, tên văn bản và nội dung tường trình để dễ phân biệt.

C. Không viết sát lề giấy bên trái.

D. Không để phần trên trang giấy có khoảng trống quá lớn.

Câu 5. Đâu không thuộc nội dung của tường trình?

A. Thời gian, địa điểm.

B. Nguyên nhân vì sao.

C. Hậu quả thế nào.

D. Ai chịu trách nhiệm.

Câu 8. Văn bản ở câu 8 thiếu phần nào?

A. Nội dung trình bày

B. Quốc ngữ, tiêu ngữ

C. Thời gian và địa điểm

D. Người trình bày

Câu 10. Văn bản ở câu 9 thiếu phần nào?

A. Nội dung trình bày

B. Quốc ngữ, tiêu ngữ

C. Thời gian và địa điểm

D. Người trình bày

đáp án Trắc nghiệm bài Luyện tập về văn bản tường trình lớp 8

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 6A
Câu 2ACâu 7B
Câu 3BCâu 8C
Câu 4ACâu 9B
Câu 5ACâu 10D

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X