Nông dân, công nhân và hơn 100 dân tộc Nga có thái độ như thế nào khi Nga hoàng

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nông dân, công nhân và hơn 100 dân tộc Nga có thái độ như thế nào khi Nga hoàng tham gia cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X