Cho hàm số y = 2x + m + 1. Tìm giá trị thực của m để đồ thị hàm số cắt trục

10/12/2020 135

Câu Hỏi:
Cho hàm số y = 2x + m + 1. Tìm giá trị thực của m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Hoàng Việt (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 10 mới nhất

X