Thực chất của chính sách kinh tế mới là gì?

Xuất bản: 26/10/2021 - Cập nhật: 20/05/2022 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Thực chất của chính sách kinh tế mới là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Thực chất của chính sách kinh tế mới là chuyển từ nền kinh tế do nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt sang nền kinh tế nhiều thành phần.

- Chính sách mới đã giải quyết được một số vấn đề cơ bản của nước Mĩ trong cơn khủng hoảng nguy kịch. Nhà nước đã tăng cường vai trò của mình trong việc cứu trợ người thất nghiệp, tạo thêm nhiều việc làm mới, khôi phục sản xuất, xoa dịu mâu thuẫn giai cấp và góp phần làm cho nước Mĩ duy trì được chế độ dân chủ tư sản.

Thực chất cảu chính sách kinh tế mới là gì?
Biểu đồ thu nhập quốc dân của Mĩ (1929-1941)

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan
Ý nghĩa lớn nhất đối với Nga khi thực hiện thành công chính sách kinh tế mới là gì?

A. Nước Nga đã chiến thắng các thế lực thù địch trong nước, bảo vệ được thành quả cách mạng

B. Nước Nga đã chiến thắng các thế lực thù địch từ bên ngoài bao vây, tấn công phá hoại thành quả cách mạng

C. Nhân dân Xô viết vượt qua mọi khó khăn, phấn khởi sản xuất, hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế

D. Nước Nga phục hồi các công ti tư bản và giải quyết được những quyền lợi cơ bản cho các tầng lớp nhân dân

Vì sao việc thực hiện Chính sách Kinh tế mới ở nước Nga Xô viết năm 1921 lại bắt đầu từ nông nghiệp?

A. Vì nông dân chiếm số lượng tuyệt đối trong xã hội.

B. Vì Nga là nước nông nghiệp nên muốn nông nghiệp trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

C. Vì chính sách trưng thu lương thực thừa đang làm nhân dân bất bình.

D. Vì các sản phẩm nông nghiệp đáp ứng được nhu cầu xuất khẩu của đất nước.

Ý nghĩa lớn nhất của việc thực hiện Chính sách kinh tế mới ở nước Nga Xô viết là:

A. thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, đưa nước Nga vươn lên vị trí đứng đầu trên thế giới

B. chiến thắng các thế lực thù địch trong và ngoài nước, bảo vệ được thành quả cách mạng

C. tạo dựng được cơ sở vật chất - kĩ thuật hiện đại cho tất cả các ngành kinh tế; thiết lập quan hệ ngoại giao với phần lớn các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới

D. nhân dân Xô viết đã vượt qua những khó khăn to lớn, phấn khởi sản xuất và hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế

Bản chất của Chính sách kinh tế mới (NEP) mà Liên Xô thực hiện trong những năm 1921-1925 là

A. Chuyển từ nền kinh tế do nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước

B. Thả nổi nền kinh tế cho tư nhân phát triển

C. Xây dựng nền kinh tế thị trường đơn thuần

D. Tạo điều kiên cho các tập đoàn tư bản lũng đoạn kinh tế

Trong nông nghiệp, Chính sách kinh tế mới đề ra chủ trương:

A. thay thế việc thu thuế lương thực nộp bằng hiện vật sang nộp bằng tiền

B. nông dân phải bán một phần lương thực dư thừa của mình cho Nhà nước

C. thay thế chế độ trung thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực

D. đẩy mạnh thâm canh sản xuất, sử dụng đại trà các giống mới cho năng suất cao

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X