Chính sách đối ngoại Mĩ đối với các nước Mĩ Latinh chủ yếu là gì?

Xuất bản: 26/10/2021 - Cập nhật: 26/10/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Chính sách đối ngoại Mĩ đối với các nước Mĩ Latinh chủ yếu là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chính sách đối ngoại Mĩ đối với các nước Mĩ Latinh chủ yếu là chính sách láng giềng thân thiện

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X