Thiết bị nào vừa là thiết bị vào vừa là thiết bị ra:

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 20/09/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Thiết bị nào vừa là thiết bị vào vừa là thiết bị ra:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Modem vừa là thiết bị vào vừa là thiết bị ra

Giải thích: Modem là thiết bị dùng để truyền thông giữa các hệ thống máy tính thông qua đường truyền vì vậy modem vừa là thiết bị vào vừa là thiết bị ra. Nó là thiết bị vào khi nó nhận thông tin dữ liệu trên mạng Internet vào trong máy tính, còn nó là thiết bị ra khi nó truyền dữ liệu trong máy tính lên trên mạng Internet.

- Đối với máy tính bảng thì màn hình cảm ứng vừa là thiết bị vào vừa là thiết bị ra.

Thiết bị nào vừa là thiết bị vào vừa là thiết bị ra

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X