Một hệ thống máy tính có bao nhiêu ổ đĩa:

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 07/11/2022 - Tác giả: Phạm Dung

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Một hệ thống máy tính có bao nhiêu ổ đĩa: ... nằm trong bộ đề Trắc nghiệm Tin học 10 bài 3: Giới thiệu về máy tính

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Một hệ thống máy tính có bao nhiêu ổ đĩa:

TRẢ LỜI

Một hệ thống máy tính có thể có một hoặc nhiều ổ đĩa tùy thuộc vào sự sắp đặt của con người.

Chi tiết:

- Bộ nhớ ngoài của máy tính thường là đĩa cứng, đĩa mềm, đĩa CD, thiết bị nhớ flash.

- Để truy cập dư liệu trên đĩa, máy tính có các ổ đĩa mềm, ổ đĩa CD, ... Trong quá trình làm việc, ta có thể đưa các đĩa mềm hoạc đĩa CD khác nhau vào ổ đĩa tương ứng.
Một hệ thống máy tính có bao nhiêu ổ đĩa

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X