Các bộ phận chính trong sơ đồ cấu trúc máy tính gồm:

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Các bộ phận chính trong sơ đồ cấu trúc máy tính gồm:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Các bộ phận chính trong sơ đồ cấu trúc máy tính gồm: CPU, bộ nhớ trong/ngoài, thiết bị vào/ra. Trong đó CPU là thành phần quan trọng nhất trong máy tính, nó là thiết bị chính thực hiện và điều khiển việc thực hiện chương trình.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X