Các lệnh và dữ liệu của chương trình đang thực hiện được lưu trên thiết bị:

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 23/05/2022 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Các lệnh và dữ liệu của chương trình đang thực hiện được lưu trên thiết bị:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Các lệnh và dữ liệu của chương trình đang thực hiện được lưu trên thiết bị RAM.
cac lenh va du lieu cua chuong trinh dang thuc hien duoc luu tren thiet bi
Giải thích :RAM (Random Access Memory – Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên) là phần bộ nhớ có thể đọc, ghi dữ liệu trong lúc làm việc. Khi tắt máy, dữ liệu trong RAM sẽ bị mất đi.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 10 mới nhất

X