Theo lí thuyết, phép lại nào sau đây tạo ra đời con có tỉ lệ kiểu gen là 1:

Xuất bản: 01/04/2022 - Cập nhật: 01/04/2022 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Theo lí thuyết, phép lại nào sau đây tạo ra đời con có tỉ lệ kiểu gen là 1: 2:1?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Theo lí thuyết, phép lại tạo ra đời con có tỉ lệ kiểu gen là 1: 2 :1 là Aa x Aa.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học Thi mới nhất

X