Theo lí thuyết, khi nói về sự di truyền của các gen ở thú, phát biểu nào sau

Xuất bản: 01/04/2022 - Cập nhật: 01/04/2022 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Theo lí thuyết, khi nói về sự di truyền của các gen ở thú, phát biểu nào sau đây sai?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Theo lí thuyết, khi nói về sự di truyền của các gen ở thú, phát biểu sai là :"Các gen ở tế bào chết chỉ biểu hiện kiểu hình ở giới cái mà không biểu hiện kiểu hình ở giới đực."

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học Thi mới nhất

X