Thanh ray dài 10m được lắp lên đường sắt ở nhiệt độ 20oC. Cho hệ số

Xuất bản: 09/12/2020 - Cập nhật: 09/12/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Thanh ray dài 10m được lắp lên đường sắt ở nhiệt độ ${20}^{o}{C}$. Cho hệ số nở dài của thép là ${15}{.}{10}^{{{-}{6}}}{K}^{{{-}{1}}}$. Để đảm bảo thanh dãn nở tự do khi nhiệt độ của thanh có thể lên tới nhiệt độ ${40}^{o}{C}$, phải để hở một khe ở đầu thanh có độ rộng là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X