Nhiệt lượng cần thiết để làm một thỏi nhôm ở nhiệt đô 20oC nóng chảy

Xuất bản: 09/12/2020 - Cập nhật: 09/12/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Nhiệt lượng cần thiết để làm một thỏi nhôm ở nhiệt đô ${20}^{o}{C}$ nóng chảy hoàn toàn là 190,288 kJ. Cho biết nhôm có nhiệt độ nóng chả ở ${658}^{o}{C}$, nhiệt nóng chảy riêng là 3,9.${10}^{5}$ J/kg và nhiệt dung riêng là 880 J/kg.K. Khối lượng của thỏi nhôm là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X