Một chiếc vòng nhôm đặt nằm ngang tiếp xúc với mặt nước, Vòng nhôm

Xuất bản: 09/12/2020 - Cập nhật: 09/12/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Một chiếc vòng nhôm đặt nằm ngang tiếp xúc với mặt nước, Vòng nhôm cso đường kính trong 50 mm, đường kính ngoài 52 mm và cao 50 mm. Nước dính ướt hoàn toàn nhôm. Cho biết khối lượng riêng của nhôm là 2800 kg/${m}^{3}$; hệ số căng bề mặt của nước là 73.${10}^{{{-}{3}}}$N/m. Lấy g = 9,8 m/${s}^{2}$. Để nhấc vòng nhôm lên khỏi mặt nươc thì cần một lực kéo lên không nhỏ hơn

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X