Tác phẩm Người lái đò Sông Đà là sáng tác trước cách mạng tháng Tám của Nguyễn

Xuất bản: 23/10/2020 - Cập nhật: 23/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Tác phẩm "Người lái đò Sông Đà" là sáng tác trước cách mạng tháng Tám của Nguyễn Tuân. Đúng hay sai?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Tác phẩm "Người lái đò Sông Đà" được sáng tác sau cách mạng tháng Tám (1960).

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X