Thể loại của Người lái đò Sông Đà là:

Xuất bản: 23/10/2020 - Cập nhật: 23/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Thể loại của "Người lái đò Sông Đà" là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Thể loại của "Người lái đò Sông Đà" là tùy bút

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X