Ý đồ nghệ thuật chủ yếu của Nguyễn Tuân qua tùy bút Người lái đò Sông Đà”?

Xuất bản: 23/10/2020 - Cập nhật: 23/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Ý đồ nghệ thuật chủ yếu của Nguyễn Tuân qua tùy bút “Người lái đò Sông Đà”?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Ý đồ nghệ thuật chủ yếu của Nguyễn Tuân qua tùy bút “Người lái đò Sông Đà” là thể hiện tình yêu thiên nhiên đất nước và sự tôn vinh người lao động

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X