Hình ảnh người lái đò sông Đà được hiện lên:

Xuất bản: 23/10/2020 - Cập nhật: 23/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Hình ảnh người lái đò sông Đà được hiện lên:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Hình ảnh người lái đò sông Đà được hiện lên là một người lao động, đồng thời như một nghệ sĩ.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X