Người lái đò Sông Đà được sáng tác năm bao nhiêu?

Xuất bản: 23/10/2020 - Cập nhật: 23/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

"Người lái đò Sông Đà" được sáng tác năm bao nhiêu?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Người lái đò Sông Đà được sáng tác năm 1960.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 12 mới nhất

X