Số lượng phản xạ có điều kiện càng tăng thì?

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 26/09/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Số lượng phản xạ có điều kiện càng tăng thì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Số lượng phản xạ có điều kiện ngày một tăng → giúp động vật thích nghi hơn với điều kiện môi trường.

Đáp án cần chọn là: A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Ý nào không đúng với đặc điểm của phản xạ có điều kiện?

Ý sai là C, số lượng phản ứng có điều kiện là không hạn chế

Thuộc loại phản xạ có điều kiện là

Ví dụ D là phản xạ có điều kiện, ta phải nhớ tên mình, sau nhiều lần có người gọi tên ta và ta quay lại đã hình thành phản xạ khi nghe gọi tên mình ta quay đầu về phía có tiếng gọi

Khi tập thể dục, ta thấy nóng, đổ nhiều mồ hôi, ta tìm nơi để nghỉ ngơi và quạt cho mát" trong câu trên, có bao nhiêu phản xạ có điều kiện, bao nhiêu phản xạ không điều kiện?

Ta phân tích:
PXKĐK: hoạt động nhiều thấy nóng, đổ mồ hôi: đây là những PXKĐK sinh ra đã có.
PXCĐK: thấy nóng tìm nơi nghỉ ngơi và quạt cho mát đây là PXCĐK.
=> Đáp án A

Đặc điểm của phản xạ có điều kiện là?

Đặc điểm của phản xạ có điều kiện là:
- Không di truyền, học được trong quá trình sống
- Có tính chất cá thể, bị mất đi nếu không được củng cố.
- Là hoạt động của vỏ bán cầu đại não.
- Không phụ thuộc tính chất tác nhân kích thích và bộ phận cảm thụ mà chỉ phụ thuộc điều kiện xây dựng phản xạ.

Phản xạ có điều kiện mang đặc trưng nào sau đây ?

Phản xạ có điều kiện là phản xạ được hình thành trong đời sống cá thể, là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện, rút kinh nghiệm.
Tính chất đặc trưng của phản xạ có điều kiện:

  • Trả lời kích thích bất kì hay kích thích có điều kiện
  • Được hình thành trong đời sống
  • Dễ bị mất đi khi không củng cố
  • Có tính cá thể và không di truyền
  • Số lượng không hạn định
  • Hình thành đường liên hệ tạm thời
  • Trung ương nằm ở vỏ não

Phản xạ có điều kiện là

phản xạ được hình thành trong đời sống cá thể, là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện, rút kinh nghiệm.

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X