Sinh vật nào sau đây có quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường ngoài

Xuất bản: 01/04/2022 - Cập nhật: 01/04/2022 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Sinh vật nào sau đây có quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường ngoài diễn ra ở mang?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Sinh vật có quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường ngoài diễn ra ở mang là cá trắm cỏ.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học Thi mới nhất

X