It's raining hard, _____ we can't go to the beach.

Xuất bản: 23/11/2020 - Cập nhật: 23/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

It's raining hard, _____ we can't go to the beach.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C


Dịch nghĩa: Trời đang mưa to, vì thế chúng ta không thể đi biển.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 7 mới nhất

X