Sau khi lọc theo yêu cầu thì dữ liệu trong cột được lọc đó sẽ thay đổi thế nào?

Xuất bản: 19/11/2020 - Cập nhật: 19/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Sau khi lọc theo yêu cầu thì dữ liệu trong cột được lọc đó sẽ thay đổi thế nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiển thị các hàng thỏa mãn điều kiện do chúng ta quy định.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 7 mới nhất

X