Để hiển thị tất cả các dòng dữ liệu sau khi lọc, em chọn lệnh gì?

Xuất bản: 19/11/2020 - Cập nhật: 19/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Để hiển thị tất cả các dòng dữ liệu sau khi lọc, em chọn lệnh gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Để hiển thị tất cả các dòng dữ liệu sau khi lọc, em chọn lệnh Sellect All khi đó sẽ hiện thị toàn bộ danh sách dữ liệu mà vẫn làm việc trong chế độ lọc.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 7 mới nhất

X