Chọn câu đúng:

Xuất bản: 19/11/2020 - Cập nhật: 19/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Chọn câu đúng:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiển thị các hàng thoả mãn các tiêu chuẩn nào đó, để lọc dữ liệu em chọn lệnh Filter và kết quả lọc dữ liệu sắp xếp lại dữ liệu.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 7 mới nhất

X