Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa tư bản còn gọi là gì?

Xuất bản: 07/09/2020 - Cập nhật: 07/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa tư bản còn gọi là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa tư bản còn gọi là chủ nghĩa tư bản hiện đại

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X