Sang những năm 50 của thế kỉ XX, kinh tế Nhật phát triển được do nguyên nhân cơ

Xuất bản: 07/09/2020 - Cập nhật: 07/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Sang những năm 50 của thế kỉ XX, kinh tế Nhật phát triển được do nguyên nhân cơ bản nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Sang những năm 50 của thế kỉ XX, kinh tế Nhật phát triển được do nguyên nhân cơ bản là Nhật áp dụng những thành tựu khoa học kĩ thuật

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X