Quá trình đấu tranh chống thực dân phương Tây của nhân dân các nước Đông Nam Á

Xuất bản: 22/02/2024 - Cập nhật: 22/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Quá trình đấu tranh chống thực dân phương Tây của nhân dân các nước Đông Nam Á có điểm giống nhau cơ bản về

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Quá trình đấu tranh chống thực dân phương Tây của nhân dân các nước Đông Nam Á có điểm giống nhau cơ bản về mục đích đấu tranh.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X