Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết

Xuất bản: 02/12/2020 - Cập nhật: 02/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X