Cho từ từ dung dịch KHSO4 vào lượng dư dung dịch Ca(HCO3)2 thì

Xuất bản: 02/12/2020 - Cập nhật: 02/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho từ từ dung dịch KHSO4 vào lượng dư dung dịch Ca(HCO3)2 thì

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Cho từ từ dung dịch KHSO4 vào lượng dư dung dịch Ca(HCO3)2 thì có sủi bọt khí CO2, có kết tủa trắng CaSO4, trong dung dịch có KHCO3.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X