Phép lai nào sau đây cho đời con có 3 kiểu gen?

Xuất bản: 17/09/2020 - Cập nhật: 17/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Phép lai nào sau đây cho đời con có 3 kiểu gen?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Phép lai cho đời con có 3 kiểu gen là AaBB x Aabb.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X