Phản xạ của động vật có hệ thần kinh lưới khi bị kích thích là

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Phản xạ của động vật có hệ thần kinh lưới khi bị kích thích là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Phản xạ của động vật có hệ thần kinh lưới khi bị kích thích là co toàn bộ cơ thể.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X