Ở quả cà chua, tính trạng màu sắc, hình dạng quả, mỗi tính trạng do một gen quy

18/09/2020 18

Câu Hỏi:
Ở quả cà chua, tính trạng màu sắc, hình dạng quả, mỗi tính trạng do một gen quy định. Đem 2 cây thuần chủng quả đỏ, tròn và quả vàng, bầu dục lai với nhau thu được F1 100% cây quả đó, tròn. Cho F1 lai với nhau thì ở F2 thấy xuất hiện 4 kiểu hình trong đó cây quả đỏ, bầu dục chiếm 9%.

Nhận xét nào sau đây là đúng:

(1) Hoán vị gen với f = 36%

(2) Hoán vị gen với f = 48%

(3) Hoán vị gen với f = 20%

(4) Hoán vị gen với f = 40%
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Giải thích :

(1) đúng trong trường hợp hoán vị gen xảy ra một bên bố hoặc mẹ.

(3) đúng trong trường hợp hoán vị gen xảy ra ở cả 2 bên bố và mẹ.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X