Ở nhiệt độ thường, crom tác dụng với phi kim nào sau đây ?

11/12/2020 15

Câu Hỏi:
Ở nhiệt độ thường, crom tác dụng với phi kim nào sau đây ?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Ở nhiệt độ thường, crom tác dụng với phi kim F2 .

Cr + 2F2 → CrF4

Flo là phi kim có tính oxi hóa mạnh nhất lên có thể oxi hóa được kim loại crom ở nhiệt độ thường.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 12 mới nhất

X