Trắc nghiệm Hóa 12 bài 38 : Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kiến thức bài 38 hóa 12 - Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng có đáp án

Câu 3. Nhận xét nào sau đây sai ?

A. $Cr _{2} O _{3}$ là chất rắn màu lục thẫm

B. $Cr ( OH )_{3}$ là hiđroxit lưỡng tính

C. $Cr _{2} O _{3}$ tan trong dung dịch kiềm loãng

D. Ion $Cr ^{3+}$ vì có tinh oxi hóa vừa có tính khử

đáp án Trắc nghiệm Hóa 12 bài 38 : Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 5B
Câu 2ACâu 6D
Câu 3CCâu 7D
Câu 4A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X