Nước Cộng hoà Cuba thành lập vào :

Xuất bản: 07/09/2020 - Cập nhật: 07/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nước Cộng hoà Cuba thành lập vào :

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nước Cộng hoà Cuba thành lập vào 1/1/1959

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X