Nội dung sau đây không phản ánh đúng chính sách cải cách trên lĩnh vực kinh tế

Xuất bản: 22/02/2024 - Cập nhật: 22/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nội dung sau đây không phản ánh đúng chính sách cải cách trên lĩnh vực kinh tế của Xiêm (cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nội dung Nghiêm cấm tư bản nước ngoài đầu tư kinh doanh không phản ánh đúng chính sách cải cách trên lĩnh vực kinh tế của Xiêm (cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX).

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X