Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa sự ra đời của Liên bang Cộng

Xuất bản: 22/02/2024 - Cập nhật: 22/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa sự ra đời của Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết đối với Liên Xô?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nội dung Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa không phản ánh đúng ý nghĩa sự ra đời của Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết đối với Liên Xô.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X