Đối với Liên Xô, sự ra đời của Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết có ý

Xuất bản: 22/02/2024 - Cập nhật: 22/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Đối với Liên Xô, sự ra đời của Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết có ý nghĩa như thế nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đối với Liên Xô, sự ra đời của Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết có ý nghĩa tạo điều kiện để các nước cộng hòa phát triển kinh tế - xã hội.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X