Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng hạn chế của chiến lược công nghiệp hóa

Xuất bản: 22/02/2024 - Cập nhật: 22/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng hạn chế của chiến lược công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu được tiến hành ở năm nước sáng lập ASEAN trong những năm 50 - 60 của thế kỉ XX?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nội dung Chi phí sản xuất cao dẫn đến tình trạng thua lỗ không phản ánh đúng hạn chế của chiến lược công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu được tiến hành ở năm nước sáng lập ASEAN trong những năm 50 - 60 của thế kỉ XX.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X