Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng nhiệm vụ của hải đội Hoàng Sa dưới

Xuất bản: 22/02/2024 - Cập nhật: 22/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng nhiệm vụ của hải đội Hoàng Sa dưới triều Nguyễn?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Tập trận, biểu dương lực lượng quân đội không phản ánh đúng nhiệm vụ của hải đội Hoàng Sa dưới triều Nguyễn.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X