Nội dung Chiến lược toàn cầu của Mĩ nhằm mục tiêu cơ bản nào?

Xuất bản: 03/09/2020 - Cập nhật: 03/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nội dung "Chiến lược toàn cầu" của Mĩ nhằm mục tiêu cơ bản nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nội dung "Chiến lược toàn cầu" của Mĩ nhằm mục tiêu cơ bản là thiết lập sự thống trị trên toàn thế giới.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X