Những kế hoạch dài hạn 5 năm phát triển kinh tế - xã hội được tiến hành trong

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Những kế hoạch dài hạn 5 năm phát triển kinh tế - xã hội được tiến hành trong giai đoạn 1928 - 1941 ở Liên Xô là do?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X