Nhật đã thi hành các chính sách gì ở Việt Nam trong những năm 1940 - 1945 ?

Xuất bản: 10/09/2020 - Cập nhật: 10/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nhật đã thi hành các chính sách gì ở Việt Nam trong những năm 1940 - 1945 ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Cách chính sách mà Nhật đã thi hành ở Việt Nam trong những năm 1940 – 1945 là đầu tư vào các ngành phục vụ cho nhu cầu quân sự; buộc Pháp phải cung cấp các nguyên liệu như than, sắt, cao su, thóc gạo cho chúng với giá rẻ

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X