Ai là người lãnh đạo khởi nghĩa Đô Lương ?

Xuất bản: 10/09/2020 - Cập nhật: 10/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Ai là người lãnh đạo khởi nghĩa Đô Lương ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A, B

Nguyễn Ái Quốc về nước vào 28/1/1941

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X