Ngôn ngữ nào được sử dụng trong các trường Pháp - Việt ?

Xuất bản: 08/09/2020 - Cập nhật: 08/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Ngôn ngữ nào được sử dụng trong các trường Pháp - Việt ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Ngôn ngữ được sử dụng trong các trường Pháp - Việt là tiếng Pháp

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X