Đặc điểm nào của chim giúp nó giảm trọng lượng khi bay

Xuất bản: 09/11/2020 - Cập nhật: 09/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Đặc điểm nào của chim giúp nó giảm trọng lượng khi bay

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 7 mới nhất

X